Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 december 2017

Universiteit van Amsterdam: Cees Snoek ontvangt Amerikaanse miljoenensubsidie

Cees Snoek ontvangt Amerikaanse miljoenensubsidie
Informaticus Cees Snoek ontvangt van de Amerikaanse overheid een subsidie van drie miljoen dollar voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie die met hoge precisie en snelheid activiteiten en objecten in videobeelden kan herkennen, vinden en begrijpen.
Lees verder

UvA versterkt HR-beleid
Het HR-beleid van de UvA kan versterkt worden na het vaststellen van beleidsnotities over jaargesprekken, loopbaanbeleid, academisch leiderschap en strategische personeelsplanning.
Lees verder

Proefschriften begeleid door Jens Förster onderzocht
In vervolg op het onderzoek naar de statistische waarheidsgetrouwheid van de data gebruikt in publicaties van Jens Förster zijn vier proefschriften onderzocht waarbij hij als promotor optrad.
Lees verder