Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 8 december 2017

Testassistenten gezocht

Testassistenten gezocht
Voor een onderzoek naar het formatief toetsen van begrijpend leesvaardigheden in het basisonderwijs, zijn we voor de periode van 23 oktober 2017 tot en met 22 december 2017 op zoek […]
Lees verder

PISA 2018 – vrijkaarten NRO-congres voor onderwijs en onderzoek
De voorbereidingen voor PISA 2018 zijn in volle gang. Verschillende scholen zijn al benaderd voor deelname aan het onderzoek. De resultaten van PISA bieden scholen en beleidsontwikkelaars waardevolle gegevens over […]
Lees verder

Aan de slag met het Protocol Dyslexie mbo
Van weten naar doen! Onlangs is het vernieuwde Protocol Dyslexie mbo verschenen. Het protocol geeft mbo-instellingen richting op het gebied van screening, diagnosticering en begeleiding van studenten met dyslexie. Bent […]
Lees verder

PRAKTIJKBROCHURE BIJ PROMOTIEONDERZOEK
Ben je bezig met je proefschrift en zoek je naar een manier om je resultaten te delen met de onderwijspraktijk? Het Expertisecentrum Nederlands kan je helpen met de vertaling van […]
Lees verder

Nationale Dyslexie Conferentie 2018
Op 21 maart 2018 organiseert de Lexima Academie de Nationale Dyslexie Conferentie 2018 met als thema 'Lezen Leren Kansen CreĆ«ren'. Tijdens deze conferentie verzorgt Cindy Teunissen een presentatie over het […]
Lees verder

Stage bij het Expertisecentrum Nederlands
Even voorstellen: Ik ben Eline Prijs en ik zit momenteel in mijn laatste jaar van de Bacheloropleiding Taalwetenschap – met aansluitend een vrije minor Pedagogische Wetenschappen – aan de Radboud […]
Lees verder

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid + lezen en schrijven: passend taalonderwijs voor alle leerlingen
Spreken en luisteren liggen aan de basis van lezen en schrijven. Desondanks zijn het vaardigheden die in het basisonderwijs vaak onderbelicht blijven. Doelgericht werken en het bieden van een passend […]
Lees verder

Herziene versie Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo Nederlands en de Moderne Vreemde Talen
Helder en praktisch boek voor docenten en zorgspecialisten Compleet, recent overzicht toets- en begeleidingsmateriaal Woordleestoetsen Engels en Frans Aansluitend op het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (2013) Praktische adviezen en theoretische […]
Lees verder

Nederlandse leerlingen presteren goed in lezen, maar er zijn verschillen tussen scholen
Dit is een gezamenlijk persbericht van de Radboud Universiteit en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Nederlandse leerlingen uit groep 6 van het basisonderwijs hebben wederom bovengemiddeld gepresteerd op internationale leestoetsen. […]
Lees verder

BLIKSEM slaat opnieuw in!
Goed nieuws voor leerkrachten die graag met BLIKSEM aan de slag willen: de motiverende BLIKSEM-aanpak waarmee de groepen 5 t/m 8 aan begrijpend lezen kunnen werken, is weer beschikbaar! In […]
Lees verder

Onderzoek naar dynamische toets voor begrijpend lezen
Het Expertisecentrum Nederlands, de Radboud Universiteit (Behavioural Science Institute), Cito, ITTA en de Universiteit Twente voeren in samenwerking een onderzoek uit naar het dynamisch toetsen van begrijpend leesvaardigheden. Bij een dynamische toets […]
Lees verder