Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 7 december 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Jan Brouwer: 'Onafhankelijk onderzoeksinstituut WODC onder druk gezet door politiek, klo...

Jan Brouwer: 'Onafhankelijk onderzoeksinstituut WODC onder druk gezet door politiek, klokkenluidster wordt weggezet'

De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) is ernstig aangetast. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Nieuwsuur. Het WODC heeft een grote invloed op het politieke beleid van Nederland. De politiek heeft jarenlang onderzoeken beïnvloed om uitkomsten te krijgen die het eigen gelijk van ministers en topambtenaren zouden moeten bewijzen. Volgens hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer is de Tweede Kamer bedrogen en dat is nader onderzoek waard.

Lees verder

Young researchers vlog: Merel Keijzer on bilingualism

Young researchers vlog: Merel Keijzer on bilingualism

Lees verder

Bijzonder Hoogleraar Henk van den Belt benoemd tot UHD Theologiegeschiedenis

Het bestuur van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft bijzonder hoogleraar Henk van den Belt met ingang van 1 september 2017 benoemd tot Universitair hoofddocent Theologiegeschiedenis (Associate Professor History of Theology)

Lees verder

Kwetsbare asielzoekerskinderen beter voorbereiden op terugkeer

Hoe vergaat het kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers die al dan niet vrijwillig zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst? Uit het promotieonderzoek van Daniëlle Zevulun naar asielzoekerskinderen in Kosovo en Albanië blijkt dat niet alle kinderen goed kunnen aarden: een deel van hen leeft in armoede, wordt gepest, gaat niet meer naar school en maakt geen nieuwe vrienden. Zij promoveert op 14 december aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder