Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 5 december 2017

PO Raad: Welke leerlinggegevens mogen mee naar nieuwe school? FAQ's privacy & passend onderwijs

Welke leerlinggegevens mogen mee naar nieuwe school? FAQ's privacy & passend onderwijs
De digitale privacytool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.
Lees verder

Primair onderwijs staakt op 12 december
De vakbonden roepen de medewerkers uit het primair onderwijs op om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via onderwijsminister Arie Slob stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het primair onderwijs, is op 5 december...
Lees verder

Primair en voortgezet onderwijs ontwikkelen R&D agenda
Een Research & Development (R&D) agenda ontwikkelen met daarin de belangrijkste en meest urgente kennis- en innovatievraagstukken voor de komende jaren. Dat is het initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). En een dergelijke agenda ontwikkel je...
Lees verder