Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 6 december 2017

PO Raad: ‘Problemen op school vaak te herleiden tot armoede thuis’

'Problemen op school vaak te herleiden tot armoede thuis'
Het huidige armoedebeleid is te weinig is gericht op de thuissituatie van kinderen. Dat stelt de Kinderombudsman vandaag in het rapport 'Alle kinderen kansrijk'. Ook voor scholen ligt er een belangrijke taak: zij moeten signalen van armoede herkennen en ouders wijzen op gemeentelijke voorzieningen.
Lees verder

Aanmeldingsperiode Excellente Scholen 2018 ingegaan
Scholen kunnen zich tot en met donderdag 1 februari 2018 aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Exellente School 2018. De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen...
Lees verder

Ledenpeiling over inzet cao-onderhandelingen
De PO-Raad begint deze maand met de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao. Om een breed beeld te krijgen van de verwachtingen van de schoolbesturen, vraagt het bestuur van de PO-Raad uw medewerking voor een korte ledenpeiling.
Lees verder