Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zondag 24 december 2017

Onderzoek Onderwijs: Het onderwijs van nu ís het onderwijs van de toekomst!

Het onderwijs van nu ís het onderwijs van de toekomst!
Recentelijk werd ik geïnterviewd voor Dyade Magazine. Onderstaande blogtekst is de weergave van het artikel. De samenleving verandert in hoog tempo. Met de vele en vooral snelle (technologische) ontwikkelingen die zich in de huidige samenleving voltrekken, is het een logisch gevolg dat de verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, hier ook mee te maken krijgen. Er zijn […]
Lees verder

De Holle Retoriek van '21st-Century Skills' – Hoezo is Kennis Minder Belangrijk?
Deze blog was gepubliceerd als een artikel geschreven door Erik Meester, Sarah Bergsen en mijn persoon in het decembernummer van TH&MA – Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management. De voortdurende nadruk in onderwijsland op generieke vaardigheden brengt de positie van vakkennis in gevaar en heeft een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit, betogen Erik Meester, Sarah […]
Lees verder