Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 6 december 2017

Onderwijstalenten: Meer begrijpen van onderwijsbestuur in NL

Meer begrijpen van onderwijsbestuur in NL
Wie meer wil begrijpen van onderwijsbestuur in Nederland, doet er goed aan kennis te nemen van de column van hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge op 23 november j.l. in Didactief Online. 'De overheid stuurt middels een groeiend netwerk van onderwijsorganisaties. Jammer voor de leraar', aldus Edith Hooge. 'Met het regeerakkoord lanceert het nieuwe...
Lees verder

Leerlingen onderschatten risico's internet nog steeds
Leraren in PO en VO vinden dat hun leerlingen zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risico's van internet. Dat blijkt uit de laatste monitor over mediawijsheid. Aldus Didactief Online op 17 november j.l. 'In 2010 vroegen we leraren hoe het was gesteld met mediawijsheid bij hun leerlingen...
Lees verder

Goed voor talentontwikkeling in het VO
Leerlingen in het VO kunnen voortaan zonder risico hun sterke vakken op een hoger niveau proberen af te ronden. Vanaf dit schooljaar mogen zij, wanneer zij een examen op een hoger niveau niet of niet naar tevredenheid halen, dat examen alsnog op het eigen niveau afleggen. Deze mogelijkheid wordt niet...
Lees verder