Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

zaterdag 2 december 2017

OCW: Financiën publieke omroep onder druk door afnemen reclame-inkomsten

Financiën publieke omroep onder druk door afnemen reclame-inkomsten
Adverteerders geven in rap tempo minder geld uit aan tv-reclame. Ze steken hun budget steeds meer in online-reclame, en minder in traditionele media zoals tv en kranten. Het budget van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) loopt daardoor snel terug. Dit kon tot nog toe worden opgevangen vanuit de Algemene Mediareserve. Dat geld raakt echter op. Een en ander blijkt uit een brief over de mediabegroting die minister Slob (media) vandaag aan de Kamer stuurt.
Lees verder

Lerarentekort loopt langzamer op, maar actie blijft nodig
Nu en in de komende jaren blijft actie hard nodig om een dreigend lerarentekort af te wenden. Wel is er iets meer tijd om de problemen aan te pakken, doordat het tekort langzamer oploopt dan eerder voorspeld. Ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) zijn samen met alle betrokkenen hard aan de slag om het tij te keren, zo schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Stap dichterbij European Open Science Cloud
Duitsland en Nederland openen een kantoor voor het GO FAIR initiatief.  Frankrijk sluit zich hierbij aan.
Lees verder