Brieven aan de Tweede Kamer

- Kamerbrief over stand van zaken moties over het mbo  (4/12) 
Kamerbrief over overheveling groenonderwijs (1/12)
Kamerbrief over over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (30/11), incl. Ambitie-agenda LOB voor het mbo
Kamerbrief over voortgang Lerarenagenda 2013-2020, incl. voortgangsrapportage plan van aanpak lerarentekort (28/11)
Kamerbrief met reactie op bericht dat deel leerlingen roc Zadkine lessen niet volgt (24/11)Verbetering en kwaliteitsborging van lobMinisteriële regeling Aanvullende eisen toelating mbo gepubliceerd

Op 27 november 2017 is de ministeriële regeling Aanvullende eisen toelating mbo getekend. Deze regeling bevat 47 opleidingen die aanvullende eisen bovenop de vooropleidingseisen kunnen stellen. 

Lees meer

Nieuwe aanvraagronde experiment gecombineerde leerwegen bol-bblWerk mee aan een sterker beroepsonderwijs

De afgelopen tijd is het beroepsonderwijs ingrijpend vernieuwd. Met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's zijn stappen gezet in het verbeteren van de aansluiting bij ontwikkelingen in het mbo en de arbeidsmarkt. Wat betekenen deze veranderingen voor het onderwijs?

Lees meer

Nieuwe landelijke Ambassadeurs mbo bekend

Sil de Weerd van Clusius College is de nieuwe Landelijke Ambassadeur mbo. Alfen uit Almere won de prijs voor beste leerbedrijf en Joany Rigters van gemeente Amsterdam die voor beste praktijkopleider tijdens het Ambassadeursgala, de finale van de Dag van het mbo.
Lees het volledige bericht op www.ditismbo.nl

mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelenSamen | slim | slagvaardig, kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren

Op 27 november is tijdens de Jongvolwassenen-top in Het Spoorwegmuseum in Utrecht door diverse organisaties het Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren ondertekend.

Lees meer'Wat de VOG?' – Campagne over Verklaring Omtrent het Gedrag

Werkgevers vragen steeds vaker om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) als jongeren solliciteren op een baan of stage willen lopen. De campagne Wat de VOG? neemt misstanden weg en biedt ondersteuning aan iedereen die met jongeren werkt. 
Lees meerServicepunt LOB wordt Expertisepunt LOB

Het Expertisepunt LOB ondersteunt VO- en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie, de kwaliteitsborging, profes-sionalisering en over LOB op de overgangen (vo-mbo-ho). 

Lees meer

Verschenen onderzoeken