Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 6 december 2017

Nieuwsbrief Logopedie najaar 2017

Nieuwsbrief van de opleidingen Logopedie van Windesheim en Windesheim Flevoland - najaar 2017

Windesheim Online lezen

nieuwsbrief logopedie najaar 2017

Proeftuin Logopedie verbindt onderzoek met ondernemerschap
De Zwolse opleiding Logopedioe is dit jaar gestart met een nieuw vak in het curriculum: proeftuin. Bij proeftuin krijgen de studenten aan de hand van een werkveldvraag de gelegenheid om mee te denken en mee te werken aan innovaties: vernieuwingen in het logopedisch werkveld.
Op dit moment zijn de studenten in de fase dat ze hun innovatie-voorstellen aan het maken zijn. Vooralsnog zijn we erg enthousiast over wat ze laten zien en over hoe er met het werkveld wordt samengewerkt. We houden jullie op de hoogte!
Lees meer over de proeftuin logopedie
 
Inhoud
Enthousiaste start minor kinderen met STOS
Jaar 2 logopedie met lef gestart!
Logopedie in Suriname
Analyseren en bespreken leergedrag voor betere leerprestaties
'Ouders stimuleren taalontwikkeling beter na indirecte logopedie'
Bachelorsymposia in Almere
 
Enthousiaste start minor kinderen met STOS
In juni 2017 heeft de eerste groep enthousiaste studenten de minor Kinderen met specifieke taalontwikkelings-stoornissen afgerond bij Windesheim Flevoland. Inmiddels is de minor opnieuw gestart en volgen ook studenten met een PABO- en SPH-opleiding de minor. 
Lees meer over de minor
Jaar 2 logopedie met lef gestart!
Jaar 2 van de Zwolse opleiding logopedie is afgelopen jaar herzien en op basis van het nieuwe opleidingsprofiel ingericht. De tweedejaars ontwikkelen in dat tweede studiejaar enkele belangrijke aspecten (rollen) van de logopedist. Voor meer informatie over deze rollen van de logopedist, zie het nieuwe Opleidingsprofiel. In de komende jaren zullen we daar ook naar het werkveld informatie over geven.
In het nieuwe onderwijs van jaar 2 wordt de student van nu zowel in de breedte én specifiek logopedisch wordt opgeleid. Klik op 'lees meer' voor voorbeelden hiervan!
Lees meer over het tweede jaar
Logopedie in Suriname
Jillian Padberg is net begonnen aan het laatste jaar van de opleiding. Vorig jaar ging de wolse studente voor de Minor International Sustainable Development (ISD) vier maanden naar Suriname om daar aan de slag te gaan met een project bij de Evangelische Broedergemeenschap Suriname (het EBGS) dat zich bezighoudt met het aanbieden van logopedie in het basisonderwijs.
Lees meer over de ervaringen van Jillian
 
Analyseren en bespreken leergedrag voor betere leerprestaties
Vorig studiejaar participeerde Windesheim in een pilot van Surfnet met Learning Analytics. Hier deed onder meer de Zwolse opleiding Logopedie aan mee.
Door in de Elektronische leeromgeving van studenten zogenaamde trackers te plaatsen werd er inzicht verkregen in het online leergedrag van 99 studenten. Ook dit schooljaar participeert de opleiding Logopedie in dit project. Het project heeft als doel om niet alleen docenten, maar ook studenten zelf meer inzicht te geven in het leergedrag en zo te streven naar een meer persoonlijke leerroute en betere leerresultaten.
Lees meer over het project
 
'Ouders stimuleren taalontwikkeling beter na indirecte logopedie'
Logopediestudente Chantal Wessels voerde in haar afstudeerfase een deelonderzoek uit van logopediste Margot Zwitserlood dat is gericht op de effectiviteit van indirecte logopedie in de vorm van oudercoaching. De Zwolse studente verzamelde en analyseerde de articulatiesnelheid van 16 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun ouders. Chantal maakte hierbij gebruik van een methode die innovatief is in deze context: het programma PRAAT. Chantal: "Deze nieuwe werkwijze draagt er toe bij dat wij nu beter inzicht hebben in de relatie tussen het articulatietempo van deze kinderen en hun ouders."
Lees meer over het afstudeeronderzoek
Bachelorsymposia in Almere
Afgelopen juni vond de eerste editie plaats van het halfjaarlijkse Bachelorsymposium.
Studenten in de afstudeerfase presenteerden hun inzichten uit onderzoek en nieuwe behandelmethodes die zij tijdens hun stages en Comakerships hebben ontwikkeld.  In de pauze waren er posterpresentaties van tweedejaars over Evidence Based Practice.
Voor dit Bachelorsymposium was grote belangstelling van stagebegeleiders en samenwerkingspartners van de opleiding, studenten en docenten Logopedie en familieleden van de presenterende studenten. De reacties op het symposium waren enthousiast. Vooral het innoverende karakter van de presentaties vond men inspirerend. De data voor de Bachelorsymposia van dit lopende studiejaar zijn 18 januari 2018 en 14 juni 2018. Je bent alvast van harte uitgenodigd!
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Overall
Uw gegevens
Opleidingen en cursussen
Overig
Afmelden
Contact
© 2017 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer