Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 11 december 2017

Mbo today: Recensie ‘Navigeren met het hart’ van Coen Pots

Recensie 'Navigeren met het hart' van Coen Pots
Elf huidige mbo-bestuurders. Eén oud-bestuurder. Eén directeur mbo van het ministerie van OCW. En één voorzitter van de MBO Raad. Ziedaar de key players van het Nederlandse mbo die projectmanager/auteur Coen Pots interviewde voor zijn boek 'Navigeren met het hart'. Hun levensverhalen, meningen en visies leveren een helder beeld op van waar het mbo voor […]
Lees verder

Debat onderwijsbegroting: de highlights voor het mbo
Tijdens het debat over de Onderwijsbegroting werd iets meer duidelijk over de plannen van het kabinet voor het mbo. Wat weten we inmiddels? Groen onderwijs Vanaf 2019 zal het groene mbo op dezelfde manier worden bekostigd als het reguliere mbo. Dit is goed nieuws voor het groene onderwijs. De extra kosten die hiervan het gevolg […]
Lees verder

Scholen werken aan betere beroepspraktijkvorming
De kwaliteit van de stages in het mbo wordt beter. Met dank aan de aanpak van 'verbeterplannen'. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen in 2015 met het ministerie van Onderwijs hebben gemaakt, betreft de verbetering van de beroepspraktijkvorming (stages). Aanvankelijk was het de bedoeling om hiervoor een speciale indicator te maken, die […]
Lees verder

Katapult: nieuw netwerk voor scholen en bedrijven
De Centra voor innovatief vakmanschap hebben zich verenigd in een nieuw netwerk: Katapult. Gezamenlijk ontwikkelen zij kennis over onderwijs en innovatie, om zo de beste vakmensen op te leiden. Er is geen sturing van bovenaf: het eigenaarschap van vernieuwing ligt bij de deelnemende organisaties zelf. Op donderdag 30 november vond de eerste Katapultdag plaats. Het […]
Lees verder