Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 13 december 2017

LECSO: Nijpend lerarentekort in (v)so - onderteken de petitie

Nijpend lerarentekort in (v)so - onderteken de petitie
Op dinsdag 12 december staakten leerkrachten om betere salarissen en minder werkdruk af te dwingen in het basisonderwijs. Het water staat basisschoolleraren aan de lippen en een tekort van 10.000 onderwijzers dreigt in 2025. Ook leraren in het vso vallen onder de CAO Primair Onderwijs en kennen dezelfde arbeidsvoorwaarden als het basisonderwijs. Onze leraren staan daarmee op achterstand ten opzichte van hun collega’s in het regulier voortge
Lees verder

Openbare les bij aanvaarding lectoraat Jeugd aan Hogeschool Utrecht
Op 7 december gaven Saskia Wijsbroek en Micha de Winter een openbare les aan de Hogeschool Utrecht ter gelegenheid van hun benoeming tot lector Jeugd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Marc Cantrijn van LECSO volgde deze les. Vaak beginnen discussies over jeugdhulp of jeugdzorg met de constatering dat het met het grootste deel van de jeugdigen en gezinnen in Nederland goed gaat, maar dat 10 à 15% met problemen te kampen heeft. Dat r
Lees verder