Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 december 2017

LECSO: Buitenspelen op Schoolplein14

Buitenspelen op Schoolplein14
De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging. Dit doet de organisatie door activiteiten op drie gebieden: Gehandicaptensport, Cruyff Courts en Schoolplein14. Veel van deze projecten vinden plaats bij het speciaal onderwijs. Al ruim 400 scholen in Nederland hebben een Schoolplein14, waarvan ruim 20% bij het speciaal onderwijs. Wat is Schoolplein 14?Schoolplein14 brengt op schoolpleinen die niet uitdagen
 om te bewegen coatings aa
Lees verder

VN-verdrag handicap in Nederland 2017
Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap in werking getreden. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag. Jaarlijks publiceert het een rapportage met de stand van zaken en aanbevelingen voor de regering. Deze eerste rapportage die op 1 december 2017 verscheen, bestrijkt het eerste jaa
Lees verder