Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 december 2017

KNAW: Onderwijs in de natuurwetenschappen in een veranderende wereld

Onderwijs in de natuurwetenschappen in een veranderende wereld
Het doel van deze bijeenkomst van 8 -12 januari 2018 is om te onderzoeken hoe huidige mondiale ontwikkelingen leiden tot een maatschappij met sociale, talige en culturele diversiteit, en hoe...
Lees verder

Replicatieonderzoek: presentatie KNAW-advies
Op 15 januari 2018 bespreken we met betrokkenen en andere belangstellenden het advies van de KNAW over replicatieonderzoek. In hoeverre is replicatieonderzoek, onderzoek waarin onafhankelijke...
Lees verder

Alternatief genezen: conflict en harmonie
Tijdens deze themamiddag op 20 december 2017 belicht een panel van experts het onderwerp alternatieve geneeswijzen. Aanleiding is de verschijning van het boek Healing en 'alternatief' genezen. Een...
Lees verder

Judicial review in the administrative state
Dit congres op 18 en 19 januari 2018 beoogt een brug te slaan tussen de wetenschappelijke bestudering van veranderingen in het constitutionele design van het bestuursrecht en de praktijk van de...
Lees verder