Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 4 december 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over ontwikkelingen rond Onderwijscoöperatie en Lerarenregister

Kamerbrief over ontwikkelingen rond Onderwijscoöperatie en Lerarenregister
De ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sturen de Tweede Kamer een brief over de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de uitwerking van de passage in het regeerakkoord over het Lerarenregister
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over afwijzen kandidaat-voorzitter Onderwijscoöperatie
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het afwijzen van een kandidaat-voorzitter door de Onderwijscoöperatie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Lerarenregister
De ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) beantwoorden de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) naar aanleiding van een artikel in De Correspondent over het Lerarenregister.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief van vereniging Beter Onderwijs Nederland
De ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sturen de Tweede Kamer een reactie op een brief van de vereniging Beter Onderwijs Nederland over het Lerarenregister.
Lees verder

Kamerbrief over overheveling groenonderwijs
De ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Schouten (Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit) sturen de Tweede Kamer een brief over de financiële consequenties van de overheveling van het groenonderwijs van het voormalige ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken moties over het mbo
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van toezeggingen aan en moties van de Tweede Kamer die betrekking hebben op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over keuze voor interseksualiteit in Duitsland
Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat Duitsers binnenkort kunnen kiezen om 'interseksueel' te zijn.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over studentenstop opleidingen verpleegkunde
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Hermans en Van der Linde (beiden VVD) over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat opleidingen verpleegkunde een studentenstop hebben
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Marijnissen en Futselaar (beiden SP) over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over ondersteuning studenten met functiebeperking
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özdil (GL) over het bericht 'Student met handicap voelt zich verloren in het hoger onderwijs'.
Lees verder