Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 1 december 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met reactie over de afhandeling van de zaak Artez

Kamerbrief met reactie over de afhandeling van de zaak Artez
Minister Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar reactie op de vragen van de leden Özdil en Özütok (beiden GroenLinks) over de afhandeling van de zaak Artez.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de intensiveringen van dit kabinet per onderwijssector
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bruins (CU) over de intensiveringen van dit kabinet per onderwijssector.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Tweede nota van wijziging Vaststelling begrotingsstaten OCW (VIII) 2018
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) over de Tweede nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018.
Lees verder

Memorie van antwoord wijziging enige onderwijswetten
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord wijziging van enige onderwijswetten met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister.
Lees verder

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wijziging van enige onderwijswetten
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord over wijziging van enige onderwijswetten met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister.
Lees verder

Aanbiedingsbrief met reactie Financiele Staat van het Onderwijs 2016
Minister Van Engelshoven (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de rapportage 'De Financiële Staat van het Onderwijs 2016' en haar reactie erop.
Lees verder

Kamerbrief over investeringen in onderwijs en wetenschap
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over investeringen in onderwijs en wetenschap.
Lees verder

Kamerbrief over loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Kamer een brief over loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
Lees verder

Kamerbrief met verslag schriftelijk overleg wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 2008
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een aanbiedingsbrief met een verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 2008. De wijziging heeft betrekking op de vaststelling van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland.
Lees verder

Verslag schriftelijk overleg wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 2008
Verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 2008. De wijziging heeft betrekking op de vaststelling van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland.
Lees verder