Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 6 december 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over het jaarrapport ‘Studeren met een functiebeperking 2017’

Beantwoording Kamervragen over het jaarrapport 'Studeren met een functiebeperking 2017'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de leden Van der Molen en Kuik (beiden CDA) over het jaarrapport 'Studeren met een functiebeperking 2017'.
Lees verder

Beantwoording vragen over Vierde nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten
De minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoorden de vragen over de Vierde nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018.
Lees verder

Antwoord bij feitelijke vragen over Vierde Nota van Wijziging bij OCW-begroting 2018
Ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer hun antwoorden op de vragen over de Vierde nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een Rotterdamse school die zorgleerlingen weert
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van Kamerlid Van den Hul (PvdA) over een Rotterdamse school die zorgleerlingen weert.
Lees verder

Kamerbrief met antwoord op schrijftelijk vragen van Kamerlid Kwint over Ster-inkomsten
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt schriftelijke vragen van Kamerlid Kwint (SP) over Ster-inkomsten.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij het onderzoeksrapport PIRLS
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) aan. PIRLS is een vijfjaarlijks internationaal vergelijkend onderzoek naar de vaardigheid in begrijpend lezen bij basisschoolkinderen in groep 6.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van der Linde (VVD) over het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het eindrapport van Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 'Gewoon goed onderwijs!'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kwint (SP), Westerveld (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) over het eindrapport van de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen 'Gewoon goed onderwijs!'.
Lees verder

Reactie op het schriftelijk overleg analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs
Reactie van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de analyse van het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.
Lees verder