Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 13 december 2017

Kamerstukken OCW: Aanbiedingsbrief schriftelijk overleg analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs

Aanbiedingsbrief schriftelijk overleg analyse onderwijsaanbod voortgezet onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt zijn reactie op de vragen van het schriftelijk overleg met de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het betreft de analyse van het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief met antwoorden over begroting Onderwijs en Wetenschap
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoorden de vragen die gesteld zijn tijdens de openbare behandeling in de eerste termijn van hoofdstuk VIII (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Rijksbegroting 2018.
Lees verder

Antwoorden over begroting Onderwijs en Wetenschap
Beantwooording van de schriftelijke vragen tijdens de openbare behandeling in de eerste termijn van hoofdstuk VIII (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Rijksbegroting 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen bericht 'Videos. Universitaire kindbruidjes over de zegeningen van islam'.
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van de leden De Graaf, Beertema, Wilders van uw Kamer inzake bericht 'Videos. Universitaire kindbruidjes over de zegeningen van islam'.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht 'steeds meer kinderen in plofklassen'
Uitstelbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op vragen van de leden Westerveld (GroenLinks), Kwint (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Raan (PvdD) over het bericht 'steeds meer kinderen in plofklassen'.
Lees verder

Kamerbrief over leerlingenvervoer
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op de brief van Ieder(in) over aanbevelingen voor verbetering van het leerlingenvervoer.
Lees verder

Kamerbrief over mededeling EC: De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer de kabinetsreactie aan op de mededeling van de Europese Commissie 'De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur'. Deze brief komt in plaats van het reguliere BNC-fiche, De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Kamerbrief met antwoord op vragen over Ster-inkomsten
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van Kamerlid Kwint (SP) over Ster-inkomsten.
Lees verder

Kamerbrief met rapport Monitor onderwijshuisvesting Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt het rapport Monitor onderwijshuisvesting Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat op de ene school de helft van de vmbo'ers doorgaat naar de havo en op de andere niemand
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over het bericht dat op de ene school de helft van de vmbo'ers doorgaat naar de havo en op de andere niemand.
Lees verder