Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 7 december 2017

FvOv: Meer ruimte voor portfolio en herregistratiecriteria lerarenregister

Meer ruimte voor portfolio en herregistratiecriteria lerarenregister
Minister Slob heeft op 1 december een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van het lerarenregister. In de brief meldt de minister dat hij de afvaardiging van de Deelnemersvergadering op haar verzoek meer tijd gunt voor de … Lees verder
Lees verder

Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen
Studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen, krijgen niet alleen twee jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een PABO-opleiding, maar ook voor andere lerarenopleidingen. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (OCW) … Lees verder
Lees verder

Pensioenoverleg moeizaam, maar volop in gang
Aangezien wij via de Vakcentrale voor Professionals – de VCP – nauw betrokken zijn bij de pensioendiscussie willen wij u als leden graag meenemen in dit proces. Dit zodat u begrijpt waarom er nog geen advies ligt en waarom het … Lees verder
Lees verder