Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 12 december 2017

FvOv: Leraren staken massaal, grote meerderheid scholen dicht

Leraren staken massaal, grote meerderheid scholen dicht
Het overgrote deel van de scholen is vandaag dicht, leraren en ondersteunend personeel hebben massaal het werk neergelegd. Hoewel ouders er misschien meer moeite mee hebben om voor hun kinderen opvang te zoeken, blijven zij achter de eisen van de … Lees verder
Lees verder

Staking groot succes: zeker negentig procent scholen dicht
Uit tellingen van de organisaties van het PO-Front blijkt dat zeker 90 procent van alle scholen vandaag dicht was. De actiebereidheid bleek ook op deze derde actiedag groot. Wanneer het kabinet niet op de eisen voor een beter salaris en … Lees verder
Lees verder

Teaching and Learning International Survey – Talis 2018
Goede leraren vormen de sleutel voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en goed presterende leerlingen. Daarvoor zijn goed opgeleide en deskundige leraren onontbeerlijk. Maar zij kunnen dit niet alleen. Er is ook een professionele schoolorganisatie nodig die het leraarschap aantrekkelijk maakt. Talis … Lees verder
Lees verder