Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 4 december 2017

Bètatechniekdag: Leerlingen Actief

Leerlingen Actief
Deze workshop gaat over hoe we onze leerlingen actief kunnen krijgen. Je krijgt een aantal simpele werkvormen aangereikt. Die werkvormen
Lees verder

Boeiend bètaonderwijs met bedrijven
Wil je leerlingen laten zien wat ze later met jouw vak in de praktijk kunnen? En hoe breed en veelzijdig
Lees verder

Party-Fysica
Elk jaar wordt voor de open dag van de school gevraagd uw lessen Fysica onder de aandacht te brengen. Waar
Lees verder