Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 11 december 2017

AVS: Ministers blijven bij begroting

Ministers blijven bij begroting
De ministers van OCW Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (CU) houden vast aan de doelmatigheidskorting, desnoods ten koste van het primaire proces. Middelen om de werkdruk tegen te gaan komen...
Lees verder

Werkdruk: 'Er moet meer gebeuren'
Schoolleiders in het primair onderwijs hebben al enorm veel werkdrukverlagende maatregelen genomen. AVS-voorzitter Petra van Haren: "Dit staat haaks op de beeldvorming van de politiek en minister...
Lees verder

Veel kinderen met ouders zonder verblijfsvergunning leven in armoede
Kinderen van wie de vader of moeder niet in Nederland mag wonen van de Nederlandse staat zijn vaak arm. Deze gezinnen krijgen geen (volledige) uitkering en geen toeslagen. Dat staat in het...
Lees verder