Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 9 november 2017

Verus: Wat als ouders het oneens zijn met het onderwijskundig rapport?

Wat als ouders het oneens zijn met het onderwijskundig rapport?
Op grond van artikel 42 lid 1 Wet Primair Onderwijs hoort elke school voor elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig rapport op te stellen voor de ontvangende school. Daarmee waarborgt...
Lees verder