Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 30 november 2017

Technasium Nieuwsbrief december: Nieuws | Achtergrond | Interviews | Mooie O&O-projecten & samenwerkingen | En veel meer

Nieuwsbrief Stichting Technasium, december 2017
Beste lezer,
Welkom bij onze eerste nieuwsbrief 'nieuwe stijl'. Voorheen kreeg u vier keer per jaar het Technasium Magazine, maar door middel van een tweemaandelijkse nieuwsbrief denken we u als lezer beter van dienst te kunnen zijn. Via de nieuwsbrief bent u sneller op de hoogte van het laatste nieuws en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de artikelen die u interessant vindt op onze website. In deze nieuwsbrief lichten we een paar mooie voorbeelden uit van samenwerkingen waar we trots op zijn. Bijvoorbeeld de convenanten met Zuyd Hogeschool en Dienst ICT Uitvoering (DICTU), een bijzonder O&O-project in samenwerking met het Maritiem Museum in Rotterdam en de Technasium Top Award, waarbij we voor deze editie de handen ineen hebben geslagen met Viruskenner en Erasmus MC.
Veel leesplezier! 

Nieuws

Stichting Technasium verwelkomt twee nieuwe scholen in voorbereidend jaar
Het Bouwens van der Boijecollege uit Panningen en Het Stedelijk uit Zutphen zijn dit schooljaar gestart met het traject om een technasium te worden. Beide scholen ondertekenen daartoe een convenant om onderdeel te worden van een regionaal netwerk van technasia. Hiermee groeit het totaal aantal technasia van 92 naar 94.

Lees meer

Dringend mensen nodig voor technische sector
De technologische industrie heeft dringend nieuw personeel nodig als het een bepalende rol wil blijven spelen in de groei van de Nederlandse economie. In de komende twaalf jaar moeten er 120.000 vacatures in de sector worden vervuld, staat in een rapport van het economisch bureau van ING. Nu al zegt ongeveer een kwart van de bedrijven dat personeelstekorten een belemmering zijn.

Lees meer

Voorbereidingen Technasium Top Award in volle gang
Maar liefst 64 scholen hebben zich aangemeld voor de Technasium Top Award (TTA), die begin 2018 van start gaat. De TTA is een landelijke wedstrijd voor derdejaars tech-nasiumleerlingen die ieder jaar plaatsvindt. Opdrachtgever voor deze editie is Prof. Dr. Eric van Gorp, internist en infectioloog in het Erasmus MC in Rotterdam. De technasiumleerlingen kruipen in de huid van epidemiologen en virologen, die zich dagelijks bezighouden met het bestuderen van virussen met het doel om wereldwijde uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees meer
 
Nieuwe technasiumwerkplaats Damstede geopend
Donderdag 23 november opende Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, samen met een leerling de nieuwe werkplaats van het Damstede Lyceum in Amsterdam. Dit deden ze door samen het Technasium-bordje op te hangen bij de hoofdingang van de school.

Lees meer
Limburgse technasia en Zuyd Hogeschool werken samen aan betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs
Vier Limburgse technasia gaan samen met Zuyd Hogeschool werken aan een betere aansluiting op het bètatechnisch vervolg-onderwijs in de regio. Op 23 oktober werd deze samenwerking officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een convenant met een looptijd van drie jaar. Hiermee stimuleren beide partijen de brede ontwikkeling van bètatalenten in Limburg.

Lees meer

Ministerie van EZ/DICTU gaat technasiumleerlingen komende drie jaar voorzien van ICT-vraagstukken
Dienst ICT Uitvoering (DICTU), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, wordt structureel opdrachtgever voor projecten waarmee technasiumleerlingen aan de slag gaan, voornamelijk op het gebied van het ontwerpen van ICT-toepassingen. Deze samenwerking is 9 oktober officieel gemaakt door het ondertekenen van een convenant met een looptijd van drie jaar.
Lees meer

Uitgelicht

Samenwerking technasia, opdrachtgever en Maritiem Museum

"Het project is veel groter geworden dan ik had gedacht"

Maar liefst driehonderd technasiumleerlingen van zes verschillende technasia werkten de afgelopen maanden aan een O&O-project over het opwekken van duurzame energie op zee. Het groepje met het allerbeste idee is een jaar lang met een filmpje te zien in de Offshore Experience in het Maritiem Museum in Rotterdam, waar naast de ideeën van de techniasiumleerlingen ook de toekomstplannen van offshorebedrijven, TU-studenten en basisschoolleerlingen te zien zijn. Een project dat laat zien waartoe brede samenwerking en gedeelde belangen kunnen leiden. Lees meer

"Op het technasium heb ik mezelf goed leren kennen"

 Afgelopen schooljaar deed het Bonhoeffer College in Enschede goede zaken tijdens diverse nationale en regionale wedstrijden. Meerdere groepjes technasiumleerlingen sleepten prijzen in de wacht. Opvallend hierbij was dat alle groepjes (voor een groot deel) uit meisjes bestonden. Een rondgang langs de drijfveren en toekomstplannen van deze hoogvliegers. Lees meer

Interview met Eric van Gorp, opdrachtgever Technasium Top Award 2018

Zika, ebola, malaria, HIV… Virussen zijn de laatste tijd veel in het nieuws en het onderwerp is actueler dan ooit. Maar wat is een virus eigenlijk precies en hoe kun je er één oplopen, of - nog belangrijker - voorkomen dat je er één oploopt? Dat weten veel mensen nou juist niet precies. Derdejaars technasiumleerlingen uit het hele land gaan begin 2018 tijdens de Technasium Top Award met dit onderwerp aan de slag. Opdrachtgever Prof. Dr. Eric van Gorp van Stichting Cirion en het Erasmus MC licht de opdracht toe en stelt zich voor. Lees meer
Hoe is het nu met…Hilmar Derksen?

"Op het technasium kon je al een blik werpen in de volwassen wereld"

In deze rubriek kijken oud-technasiumleerlingen terug op hun tijd op het technasium. Deze keer is dat Hilmar Derksen (19 jaar), die in 2015 is geslaagd op Het Streek in Ede. Inmiddels zit hij in het tweede jaar van de studie Biologie in Wageningen. Aan ambities geen gebrek bij Hilmar. "Ik wil de nieuwe Freek Vonk worden." Lees meer
Doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs

Technasiumleerlingen en basisschoolkinderen bedenken samen mooie route

'Wat kunnen basisschoolkinderen nu aan ideeën leveren?', dachten de technasiumleerlingen van het Stadslyceum uit Groningen toen ze voor het eerst hoorden over een O&O-project in samenwerking met een basisschool. Hun houding veranderde toen ze eenmaal met de kinderen hadden gesproken. O&O-docent Huugh Bons: "Na die gesprekken waren ze juist extra gemotiveerd. Ze hadden zoiets van: hier doen we het voor!" Lees meer
Foto: Emiel Ketelaar
Copyright © 2017 Stichting Technasium, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u zich via de mail of een webformulier heeft aangemeld voor het Technasium Magazine.

Our mailing address is:
Stichting Technasium
Zernikelaan 6
Groningen, 9747 AA
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.