Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 9 november 2017

Symposium over testen en softwareverbetering

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 41 | 2 november 2017

In deze nieuwsbrief
Symposium over testen en softwareverbetering | Gezonder eten, meer bewegen | DojoIBL ondersteunt samenwerkend onderzoekend leren | Nieuwe Praktijkleergang Psychologie: Organisatieverandering begeleiden | Academische minor voor studenten Verloskunde | Startdag Cultuurwetenschappen |

Symposium over testen en softwareverbetering
In de praktijk blijkt dat software onvoldoende of zelfs helemaal niet wordt getest, voordat deze actief wordt ingezet. En dat ook het informatica-onderwijs er onvoldoende op inspeelt. Met alle gevolgen van dien. Op zaterdag 25 november organiseert de studievereniging TouW een symposium voor studenten en andere belangstellenden in het studiecentrum Amsterdam over het belang van het testen van software, onder de noemer Testen natuurlijk! of Natuurlijk testen. Schrijf je nu in! Lees meer...

Gezonder eten, meer bewegen
Wie kent het niet …? Het nieuwe jaar beginnen met allerlei mooie goede voornemens, om er na een paar weken achter te komen dat de voornemens eigenlijk alweer verwaterd zijn …? De vakgroep Gezondheidspsychologie van de OU organiseert op 19 januari 2018 in Utrecht een mini-symposium over het volhouden van gedragsverandering. Op het mini-symposium worden relevante psychologische theorieën over gedragsverandering op een toegankelijke wijze gepresenteerd. En de praktische toepassingen hiervan krijgen uitgebreid aandacht. Lees meer...

DojoIBL ondersteunt samenwerkend onderzoekend leren
Onderzoekend leren (IBL) ziet vragen als het beginpunt van leren. Leerlingen hebben een vraag en ondernemen samen met anderen activiteiten om het antwoord te vinden. Maar… hoe volg en ondersteun je zo’n proces? Angel Suarez ontwikkelde DojoIBL, een webgebaseerd platform dat samenwerkend onderzoekend leren ondersteunt. Hij presenteerde DojoIBL op de ICWL 2017 conferentie in Zuid-Afrika en kreeg er en passant ook nog de prijs voor de beste paper. Lees meer...

Nieuwe Praktijkleergang Psychologie: Organisatieverandering begeleiden
Organisaties zijn voortdurend in verandering. Dit is niet eenvoudig: er spelen allerlei psychologische processen die medebepalend zijn voor het succes van die verandering. De OU heeft nu in samenwerking met Kwatee Coaching & Training de Praktijkleergang Psychologie van de organisatieverandering ontwikkeld. Deze leergang is een mix van theorie en praktijk. Deelnemers krijgen inzicht in de psychologische processen die een organisatieverandering met zich meebrengt én leren hoe ze die processen in goede banen kunnen leiden. Lees meer...

Academische minor voor studenten Verloskunde
In september 2017 zijn 25 vierdejaarsstudenten van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) gestart met een academische minor bij de opleiding psychologie. Zij volgen tussen september 2017 en februari 2018 een speciaal op hen afgestemd intensief minorprogramma. Daarmee kunnen ze voorsorteren op de premaster Gezondheidspsychologie of de premaster Levenlooppsychologie. Ook is het mogelijk om een combinatieminor te volgen. Lees meer...

Startdag Cultuurwetenschappen
Op 18 november vindt in studiecentrum Amsterdam de Startdag Cultuurwetenschappen plaats. Aan de hand van korte inleidende lezingen maakt u kennis met de vier disciplines: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en letterkunde, die samen het bachelorprogramma Algemene cultuurwetenschappen vormen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van al uw vragen. Studenten en ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Lees meer...


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op