Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 9 november 2017

SLO actualiteiten tweede fase - november 2017

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen de tweede fase van het voortgezet onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden

In het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken. Allard Strijker,
leerplanontwikkelaar bij SLO, gaat in dit artikel in op de consequenties van de razendsnelle digitale ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Download het artikel > >

Meer tijd voor ontwikkelscholen Curriculum.nu

Diverse scholen hebben zich al bij Curriculum.nu aangemeld als ontwikkelschool, maar aanmelden is nog steeds mogelijk. Op verzoek van een aantal scholen is de aanmeldtermijn verlengd tot 17 november. Wil u met collega's uit uw schoolteam meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Samen aan de slag met curriculumontwikkeling voor een bepaald leergebied? Aanmelden > >

Conferentie 21e eeuwse vaardigheden

Wilt u werk maken van 21e eeuwse vaardigheden, bezoek dan onze conferentie De scholen aan zet op 23 november. Na een aftrap van Kris van den Branden gaan we verder met twee 'proeverijen', waarin u kort kennismaakt met een van de vaardigheden. 's Middags maken we de praktische vertaalslag naar het werken aan 21e eeuwse vaardigheden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden > >

Volg nu de IJSO via Facebook!

IJSO 2017 heeft sinds kort een Facebook-pagina. Vijftig landen, tien dagen, meer dan driehonderd leerlingen, ruim achthonderd gasten. Het is voor het eerst in veertien jaar dat de International Junior Science Olympiad (IJSO) in Europa, in Nederland wordt georganiseerd. 's Werelds meest getalenteerde leerlingen van maximaal 15 jaar komen van 3 t/m 12 december naar Nederland om de competitie aan te gaan in de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. Via https://www.facebook.com/IJSO2017/ blijft u op de hoogte van dit evenement.

Een doorgaande leerlijn voor gezonde leefstijl

Het leerplankader voor een gezonde leefstijl plaatst de leefstijlthema's voor verschillende doelgroepen in een doorgaande lijn. Download overzichten per doelgroep om een schooleigen leerplan te maken: vo onderbouw, bovenbouw vmbo en bovenbouw havo-vwo.

Pilotmaterialen DTT beschikbaar

Aan de pilot van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) is na drie jaar een einde gekomen. SLO heeft zeven scholen begeleid die werk wilden maken van formatief evalueren om de diagnose van de DTT goed te gebruiken. De resultaten, zoals een animatie en lessenseries voor Engels, Nederlands en wiskunde zijn beschikbaar. Lees meer >>

Miniconferentie Redeneren en formuleren bij de vakken

SLO houdt op 1 december van 13.00-16.00 uur een miniconferentie over redeneren en formuleren in diverse vakken. Bezoek deze conferentie om meer te horen over taalgericht vakonderwijs en de mogelijkheden voor effectieve taalsteun. Meer informatie en aanmelden >>

Uitbreiding digitale handreikingen schoolexamens

Hoe zit het met de rekentoets in het vmbo-examen en in hoeverre is er overlap met wiskunde? Mag je bij Nederlands nou wel of niet leesvaardigheid toetsen in het schoolexamen? Bij dit soort vragen worden de handreikingen voor het schoolexamen geraadpleegd. Recent zijn de handreikingen voor vmbo Duits en Frans beschikbaar gekomen. Naar de website > >

Verbeter de doorstroom vmbo naar havo of mbo

Voor leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg is een goede aansluiting naar het vervolgonderwijs van groot belang. Op de website Doorstroom vmbo ziet u welke pijlers de doorstroom verbeteren.

Enthousiast ontvangen masterclass

Op 2 november gaf SLO een Masterclass Curriculumontwikkeling voor genomineerden van de OnderwijsTopTalentPrijs. Zij waren verrast door de bottom-up-werkwijze, waarbij vanuit activiteiten voor de les toegewerkt werd naar een schooleigen curriculum. De Curriculumwaaier van SLO was de leidraad voor de masterclass. Lees meer > >

NIOC-congres in culturele hoofdstad 2018

In het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 vindt hier het NIOC-congres 2018 plaats op 6 en 7 maart. Doel van het congres is kennis over en ervaring met ICT-onderwijs delen, van elkaar leren en daarmee uzelf verder ontwikkelen. SLO werkt mee aan de voorbereidingen. U kunt nog tot 30 november een presentatievoorstel indienen. Meer informatie > >

Wetenschapsoriëntatie in informatica

De publicatie Wetenschapsoriëntatie in informatica beschrijft de positie van informatica in de wetenschappen. Ook het examenprogramma met kernprogramma en keuzethema's komt aan bod. Ze gaat in op de mogelijkheden voor het gebruik van wetenschap als context voor het vak informatica en presenteert voorbeelden van (toets)opdrachten. De publicatie past in een reeks met soortgelijke analyses voor een groot aantal vakken. Download de publicatie > >

Onderwijsinnovatie-etalage maakt leermiddelenmarkt beter inzichtelijk

De leermiddelenmarkt ontwikkelt zich snel. Hoe houdt u zicht op de laatste ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt? In dit artikel wordt uitgelegd hoe de Onderwijsinnovatie-etalage u daarmee op weg helpt. Download het artikel > >

Aanmelden voor de olympiades 2018

Begin 2018 zijn de voorrondes van de natuurkunde-, scheikunde-, biologie- en aardrijkskundeolympiade. Ook uw leerlingen kunnen laten zien dat zij echte bètatalenten zijn. Een mooie oorkonde, een goede oefening voor het eindexamen, een aanwijzing voor de profielkeuze of een felbegeerd plekje in de volgende ronde: genoeg redenen om mee te doen! Lees meer > >

Nieuw: een aanvulling op het ERK

Onlangs is een aanvulling op het ERK verschenen: Common European Framework of Reference for languages: Learning, Reaching, Assessment, Companion volume with new descriptors. Deze aanvulling geeft een nadere omschrijving van de A1- en C-niveaus en gaat in op mediation: wat moet iemand in termen van sociale en (inter)culturele vaardigheden kunnen om ook in kwetsbare situaties communicatie en samenwerking te creëren en gaande te houden? Download de publicatie > >

Voorlichtingsmateriaal bedrijfseconomie

Voor de derde klassen havo en vwo is op de Handreiking Schoolexamen Bedrijfseconomie havo/vwo voorlichtingsmateriaal over het nieuwe examenprogramma te downloaden. U kunt dit vervolgens naar eigen inzicht aanpassen. Download de voorlichtingstekst > >

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.
Copyright © 2017 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, Alle rechten voorbehouden.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich voor informatie van SLO heeft aangemeld.

Ons adres is:
SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Piet Heinstraat 12 Enschede, 7511 JE Netherlands
Voeg SLO toe aan uw adresboek

Uitschrijven | uw voorkeuren bijwerken | deze e-mail doorsturen | inschrijven voor deze nieuwsbrief