Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 15 november 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Afschaffen dividendbelasting: leuk voor Shell, onnodig voor Nederland

Afschaffen dividendbelasting: leuk voor Shell, onnodig voor Nederland

Het nieuwe kabinet is van plan de dividendbelasting af te schaffen. Dat kost onze schatkist 1,4 miljard, maar daar staat tegenover dat bedrijven het hierdoor aantrekkelijker zouden vinden om zich in Nederland te (blijven) vestigen. Die extra bedrijvigheid en werkgelegenheid moet aldus opwegen tegen het verlies aan belastinginkomsten.

Lees verder

Middeleeuws Frisia meer 'Viking' dan gedacht

Frisia, het kustgebied tussen Zwin en Wezer, was in de Vikingtijd (ca. 800-1050) meer verbonden met de Vikingwereld rond de Noordzee dan we dachten - vooral met Engeland en Denemarken. Dat stelt onderzoeker Nelleke IJssennagger die 23 november promoveert aan de RUG. Er was volgens haar sprake van een structurele relatie.

Lees verder

Future radiobiology research for particle therapy at the KVI-CART accelerator facility

In an interview in the november issue of the newsletter of the European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) (http://newsletter.estro.be/2017/2017NovemberDecember/07-Radiobiology_4.html) Professor Sytze Brandenburg of KVI-CART presents among other things the plans for a state-of-the-art experimental facility for radiobiology research related to particle therapy of cancers at the KVI-CART AGOR cyclotron.

Lees verder

RUG beste brede klassieke universiteit van Nederland

Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Nederlandse Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding. In de lijst van Beste Universiteiten staat de universiteit van het Noorden in de categorie 'Brede Klassieke Universiteiten 2018' net als vorig jaar op de eerste plaats, echter nu niet gedeeld.

Lees verder