Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 30 november 2017

Onderwijsinspectie: Nieuwsbrief primair onderwijs november 2017

Nieuwsbrief primair onderwijs november 2017
In de nieuwsbrief primair onderwijs november 2017 leest u onder andere over ons vernieuwde toezicht, onze themaonderzoeken in 2018 en het terugdringen van de bevragingslast voor besturen en scholen.
Lees verder

Steeds minder gemeenten blijven achter in toezicht kinderopvang
Bij steeds minder gemeenten zijn risico's te zien rond toezicht en handhaving in de kinderopvang. De afgelopen jaren daalde het aantal gemeenten waar nader onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs nodig was (22 in 2014, 16 in 2015, 10 in 2016). In 2017 komen slechts 7 gemeenten in aanmerking voor een nader onderzoek. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport Toezicht en handhaving kinderopvang - Landelijke rapportage 2016. In dit eerste deel beschrijft de inspectie hoe gemeenten hun taken uitvoeren.
Lees verder

Meer flexibiliteit in bevoegdhedenregeling en bij lerarenopleidingen nodig
Goed onderwijs vraagt om goede leraren. Een afgeronde lerarenopleiding blijft de beste waarborg voor goed onderwijs. Om dat voor de toekomst veilig te stellen is het wenselijk dat er meer flexibiliteit komt in de bevoegdhedenregeling. Bovendien zouden bekwame docenten breder inzetbaar of breder bevoegd moeten kunnen worden zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Daarnaast zou nog meer flexibiliteit in de lerarenopleidingen helpen. Tegelijkertijd zou het helpen als scholen zich – meer dan nu – richten op strategisch HRM-beleid en hun personeel goed scholen.
Lees verder

Nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs november 2017
In de onlangs verschenen nieuwsbrief samenwerkingsverbanden passend onderwijs leest u onder andere over de aanmelding voor opting out lwoo, het terugdringen en voorkomen van thuiszitters en de thuiszittersregistratie.
Lees verder