Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 13 november 2017

NRO: 12 december: intentieverklaringen Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

12 december: intentieverklaringen Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo
Lees verder

16 januari: uitgewerkte aanvragen Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo
Lees verder