Arie Slob minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Arie Slob is de nieuwe minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Eerder was Slob lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Hij vervulde voor de ChristenUnie de rol van fractievoorzitter en partijleider. Vanaf 1 januari 2016 was Slob de directeur van het Historisch Centrum Overijssel en de Stichting IJsselacademie.
Lees meer

Nationale Schoolleiders Top

Zaterdag 11 november vindt de nationale schoolleiderstop weer plaats. Enkele honderden schoolleiders komen bij elkaar om van elkaar te leren over hun leiderschap en het leiden van veranderprocessen. Ze gaan daarvoor ook aan tafel met de top van het bedrijfsleven én de nieuwe minister schuift ook kort aan. Wilt u er bij zijn? Er zijn nog enkele plaatsen. Onder deze link kunt u zich aanmelden.Aanmelden voor LAKS monitor

Dit schooljaar vindt weer de tweejaarlijkse LAKS-monitor plaats, een initiatief van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Deze monitor meet de tevredenheid van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs. U kunt uw school tot 24 november hier aanmelden voor deze monitor.
Lees meer

Motivatie van leerlingen

Uit onderzoek blijkt dat de motivatie van Nederlandse scholieren de afgelopen jaren is gedaald. Docenten ervaren dat een deel van de leerlingen met een weinig betrokken en actieve houding in de les zit. Tijdens de masterclass 'Bevorderen van motivatie' op maandag 20 november 2017 leert u wat u concreet kunt doen om de motivatie van leerlingen te doen groeien én welke rol u als schoolleider kan vervullen in dit proces. U kunt zich hier aanmelden.Expertisepunt LOB van start

Onlangs vond de kick-off van het Expertisepunt LOB plaats. Door middel van inspirerende Ted-talks uit het VO en mbo werd op feestelijke manier de toon voor aankomende jaren gezet.

Lees meerWerk mee aan een sterker beroepsonderwijs

De afgelopen tijd is het beroepsonderwijs ingrijpend vernieuwd. Met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's zijn stappen gezet in het verbeteren van de aansluiting bij ontwikkelingen in het mbo en de arbeidsmarkt. Wat betekenen deze veranderingen voor het onderwijs?
Lees meerNieuwe cijfers in de Doorstroomatlas vmbo

Voor veel jongeren is het vmbo dé plek waar ze hun talent het beste kunnen ontwikkelen. Wilt u weten hoeveel leerlingen een vmbo-opleiding volgen of welke opleidingen op het vmbo en het mbo het meest gevolgd worden? Of hoe succesvol ze hierin zijn? Voor antwoorden op dit soort vragen over het vmbo, kunt u terecht op deze site.
Lees meerCampagne aanmelddatum 1 april in het MBO

Vanaf komend studiejaar hebben studenten die een mbo-opleiding willen volgen recht op toelating tot de opleiding van hun keuze. Er zijn wel enkele voorwaarden. Namelijk dat de aspirant studenten zich aanmelden op uiterlijk 1 april, hun vooropleiding hebben afgerond en naar de verplichte intake komen. 
Lees meerInternetconsultatie over verruiming uitbestedingsmogelijkheden vavo

Er wordt gewerkt aan een besluit dat regelt dat minderjarige jongeren mét een havo- of vwo-diploma uitbesteed kunnen worden aan het vavo, om daar een of meer aanvullende vakken te volgen of reeds behaalde vakken te verbeteren met een hoger cijfer. U kunt op dit voorgenomen besluit reageren.  
Lees meerAssociate degree: na 2 jaar een erkend diploma in het hbo

Na de Tweede Kamer, heeft op 3 oktober ook de Eerste Kamer gestemd vóór de Wet invoering associate degree-opleiding (Ad-opleiding). Daarmee krijgt de Ad-opleiding per 1 januari 2018 een zelfstandige positie in het hoger beroepsonderwijs.
Lees meer