Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 9 november 2017

Nieuwsbrief po - november 2017

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen het primair onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

Hoe het onderwijs de digitale werkelijkheid moet en kan bijhouden

In het onderwijs van de toekomst mogen digitale vaardigheden niet ontbreken. Allard Strijker,
leerplanontwikkelaar bij SLO, gaat in dit artikel in op de consequenties van de razendsnelle digitale ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Download het artikel > >

Conferentie 21e eeuwse vaardigheden

Wilt u werk maken van 21e eeuwse vaardigheden, bezoek dan onze conferentie De scholen aan zet op 23 november. Na een aftrap van Kris van den Branden gaan we verder met twee 'proeverijen', waarin u kort kennismaakt met een van de vaardigheden. 's Middags maken we de praktische vertaalslag naar het werken aan 21e eeuwse vaardigheden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden > >

NIOC-congres in culturele hoofdstad 2018

In het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 vindt hier het NIOC-congres 2018 plaats op 6 en 7 maart. Doel van het congres is kennis over en ervaring met ICT-onderwijs delen, van elkaar leren en daarmee uzelf verder ontwikkelen. SLO werkt mee aan de voorbereidingen.U kunt nog tot 30 november een presentatievoorstel indienen. Meer informatie > >

Meer tijd voor ontwikkelscholen Curriculum.nu

Diverse scholen hebben zich al bij Curriculum.nu aangemeld als ontwikkelschool, maar aanmelden is nog steeds mogelijk. Op verzoek van een aantal scholen is de aanmeldtermijn verlengd tot 17 november. Wil u met collega's uit uw schoolteam meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Samen aan de slag met curriculumontwikkeling voor een bepaald leergebied? Aanmelden > >

Enthousiast ontvangen masterclass

Op 2 november gaf SLO een Masterclass Curriculumontwikkeling voor genomineerden van de OnderwijsTopTalentPrijs. Zij waren verrast door de bottom-up-werkwijze, waarbij vanuit activiteiten voor de les toegewerkt werd naar een schooleigen curriculum. De Curriculumwaaier van SLO was de leidraad voor de masterclass. Lees meer > >

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs

Tussendoelen beschrijven wat leerlingen aan het eind van elk leerjaar doorgaans zouden moeten kennen, kunnen en begrijpen om aan het eind van hun basis- of speciaal basisonderwijs voor rekenen het streefniveau 1S te halen. De doelen in de publicatie Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs zijn ingedeeld per domein en per leerjaar. Download de publicatie > >

Een doorgaande leerlijn voor gezonde leefstijl

Het leerplankader voor een gezonde leefstijl plaatst de leefstijlthema's voor verschillende doelgroepen  in een doorgaande lijn. Download overzichten per doelgroep om een schooleigen leerplan te maken voor groep 1-2, groep 3-6 en groep 7-8.

Nieuw: een aanvulling op het ERK

Onlangs is een aanvulling op het ERK verschenen: Common European Framework of Reference for languages: Learning, Teaching, Assessment, Companion volume with new descriptors. Deze aanvulling geeft een nadere omschrijving van de A1- en C-niveaus en gaat in op mediation: wat moet iemand in termen van sociale en (inter)culturele vaardigheden kunnen om ook in kwetsbare situaties communicatie en samenwerking te creƫren en gaande te houden? Download de publicatie > >

Onderwijsinnovatie-etalage maakt leermiddelenmarkt beter inzichtelijk

De leermiddelenmarkt ontwikkelt zich snel. Hoe houdt u zicht op de laatste ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt? In dit artikel wordt uitgelegd hoe de Onderwijsinnovatie-etalage u daarmee op weg helpt. Download het artikel > >

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.
Copyright © 2017 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, Alle rechten voorbehouden.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich voor informatie van SLO heeft aangemeld.

Ons adres is:
SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Piet Heinstraat 12 Enschede, 7511 JE Netherlands
Voeg SLO toe aan uw adresboek

Uitschrijven | uw voorkeuren bijwerken | deze e-mail doorsturen | inschrijven voor deze nieuwsbrief