Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 8 november 2017

Mbo today: Bijeenkomst onregelmatigheden bij examinering

Bijeenkomst onregelmatigheden bij examinering
Het Servicepunt examinering mbo organiseert een themabijeenkomst over onregelmatigheden bij examinering. Aanleiding vormen de recente berichten over docenten die hulp boden aan studenten bij de examinering. Om het onderwerp bespreekbaar te maken organiseert het Servicepunt Examinering samen met de Onderwijsinspectie deze bijeenkomst op dinsdag 14 november. De bijeenkomst is bedoeld voor examencommissies van zowel bekostigde […]
Lees verder

Regeerakkoord: aan welke wensen is voldaan?
Voorafgaand aan de verkiezingen hebben tal van organisaties hun wensen voor het mbo kenbaar gemaakt. Nu het kabinet aan de slag gaat, kan de balans worden opgemaakt: wie heeft het meeste voor elkaar gekregen? Al in 2015 begonnen allerlei organisaties met hun lobby richting de politieke partijen en de mogelijke onderhandelaars voor een nieuwe regering. […]
Lees verder

Vakbonden: meer salaris, minder werkdruk
Het is herfst en de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het mbo zijn gestart. Als het aan de vakbonden ligt moet de werkdruk van docenten omlaag en moet het salaris omhoog. Afgelopen woensdag hebben de AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en UnieNFTO hun gezamenlijke inzet voor de nieuwe cao overhandigd aan de werkgevers. De […]
Lees verder

1 april 2018: aanmelddatum voor mbo-opleiding
Studenten die een mbo-opleiding willen volgen, moeten zich sinds dit schooljaar uiterlijk op 1 april aanmelden. Wie zich op tijd aanmeldt, heeft recht op toelating tot de opleiding van keuze. De aanmelddatum voor mbo-opleidingen is sinds dit jaar vervroegd naar 1 april. Deze vervroegde aanmelding is ingevoerd om de overgang van het voortgezet onderwijs (vmbo, […]
Lees verder