Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 30 november 2017

LKCA: Museumeducatie Prijs 2018 voor Naturalis samen met basisschool Woutertje Pieterse

Museumeducatie Prijs 2018 voor Naturalis samen met basisschool Woutertje Pieterse
Naturalis Biodiversity Center is samen met basisschool Woutertje Pieterse uit Leiden met het Verwonderpaspoort de winnaar van de Museumeducatie Prijs 2018. De prijs werd vrijdag 10 november uitgereikt in het Museum Beeld en Geluid door kersverse minister van OCW Ingrid van Engelshoven. De jury,...
Lees verder

Kabinet wil investeren in beroepsonderwijs
Goed nieuws voor het MBO. In het nieuwe regeerakkoord geeft het kabinet aan te willen investeren in goed (beroeps)onderwijs, omdat dat de basis vormt voor een gezonde en succesvolle samenleving.
Lees verder

Steun voor muziekonderwijs tot na 2020
De regering biedt ook na 2020 extra steun aan muziekonderwijs. Daarvoor nam de Tweede Kamer een motie aan, na het cultuurdebat van 13 november 2017. Ook nam de Kamer moties aan voor onderzoek naar de 'niet-bezoeker', de toegankelijkheid van erfgoed en bibliotheken, en de positie van zelfstandigen...
Lees verder

Lesgeven? Een kwestie van samenwerken!
Hoe vergroten we de effectiviteit van ons muziekonderwijs? Hoe maken én houden we zoveel mogelijk mensen enthousiast voor het musiceren? Hoe halen we als docent zoveel mogelijk voldoening uit ons vak? Saxofoondocent Floor Wittink geeft al twintig jaar les en ging op zoek naar de antwoorden op deze...
Lees verder

CLOCK biedt nieuwe kansen voor non-formele cultuurprofessionals
Op vrijdag 1 december worden de eerste drie CLOCK-kandidaten gecertificeerd. Ze ontvangen uit handen van CLOCK-grondlegster dr. Denise Stanley het Europese certificaat 'Specialist in kunstpraktijk/cultuureducatie SCQF-niveau 11/EQF-niveau 7'.
Lees verder

Turks-Koerdisch Festival: gekkenwerk of goed idee?
Het botert niet tussen de Nederlanders van Turkse en Koerdische afkomst en tussen Turken met tegengestelde politieke ideeën over het beleid van Ankara. Toch bracht Filmhuis Den Haag vorige maand deze groepen bij elkaar. Directeur Géke Roelink over een jaar lang balanceren tussen gevoeligheden,...
Lees verder