Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 13 november 2017

LECSO: Zorgschool: leerlingen komen later binnen en zijn meer beschadigd

Zorgschool: leerlingen komen later binnen en zijn meer beschadigd
Zorgleerlingen werden drie jaar geleden plotseling verwezen naar het regulier onderwijs. Wie het niet redt, eindigt toch op een speciale school. Die puilen inmiddels uit. In het Algemeen Dagblad en veel regionale kranten verscheen op maandag 13 novembereen artikel over Scholengemeenschap De Keyzer in Goirle. Volgens de krant barst deze uit zijn voegen. Tegen de verwachting in groeit de afdeling voor het voortgezet speciaal onderwijs hard. L
Lees verder

Meer kinderen belanden in gesloten zorginstelling
Het aantal kinderen in gesloten jeugdzorg is de afgelopen drie jaar met 12 procent gestegen, terwijl het streven was om deze jongeren eerder en minder zware jeugdhulp te bieden. Dit laat zien dat de nieuwe jeugdwet op verkeerde aannamen is gebaseerd, stelde Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, afgelopen week in Trouw.De gesloten zorg richt zich op een relatief kleine groep jongeren die te maken heeft met
Lees verder