Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 9 november 2017

LECSO: Werkconferentie kunst- en cultuureducatie (V)SO te Amsterdam.

Werkconferentie kunst- en cultuureducatie (V)SO te Amsterdam.
Op dinsdag 7 november 2017 vond de presentatie plaats van de resultaten van een Amsterdams  pilot project “Kunsteducatie en cultuuronderwijs in het (V)SO”. Aan dit project hebben in eerste instantie 18 (V)SO scholen samengewerkt met 7 culturele instellingen, met subsidie van de gemeente Amsterdam. Algehele coördinatie was in handen van MOCCA (www.mocca-amsterdam.nl ): Het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in Amsterdam.
Lees verder

Handreiking Vroegsignalering LVB 2017
Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid is er veelal sprake van leerachterstanden, van problemen met het begrijpen van taal, met sociale vaardigheden en met alledaagse praktische vaardigheden, zoals het regelen van bankzaken. Aan het uiterlijk kun je echter niet zien dat iemand licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd is. Mede hierdoor worden ze vaker overvraagd op school, op het werk en in het alledaagse con
Lees verder