Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 30 november 2017

LECSO: Muziekdag speciaal onderwijs

Muziekdag speciaal onderwijs
Op maandag 22 januari 2018 organiseert Cultuurmij Oost in samenwerking met De Onderwijsspecialisten en stichting Kristal Samen Leven de inspiratie/studiedag Muziek in het speciaal onderwijs.Muziek zet kinderen aan tot luisteren, bewegen, zingen en zelf muziek maken. Muziekonderwijs laat leerlingen ervaren dat je al luisterend, spelend en zingend van muziek kunt genieten. Binnen CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit) en de Impuls Muziekonderwijs werk
Lees verder

De verbinding Onderwijs - Jeugd
De Werkagenda verbinding onderwijs-jeugdhulp brengt onderwijs, jeugdhulp en gemeenten bij elkaar. Onlangs verscheen de derde nieuwsbrief met goede voorbeelden uit Zaltbommel en Den Bosch. In Zaltbommel ziet de gemeente in Buurtzorg Jong dé ideale vorm om goede professionals bij elkaar te brengen. Die professionals krijgen alle ruimte krijgen om hun energie en expertise volledig te richten op de vraag van jongeren en gezinnen. Het geld moe
Lees verder