Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 10 november 2017

Kamerstukken OCW: Aanbieding regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

Aanbieding regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de regeling houdende instelling van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef).
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over de begroting van OCW voor 2018
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de begroting over OCW voor 2018.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de begroting van OCW voor 2018
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden de Kamervragen over de begroting over OCW voor 2018.
Lees verder

Kamerbrief bij publicatie Cultuur in Beeld 2017
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de publicatie Cultuur in Beeld 2017 aan de Tweede Kamer. Deze publicatie geeft inzicht in de culturele en creatieve sector.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 'stigmatiserende lesmethoden'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Westerveld en Özdil (beiden GroenLinks) over het bericht 'Leesmethode basisschool maakt Chinezen belachelijk'.
Lees verder

Kamerbrief bij de geannoteerde agenda OJCS-Raad 20 en 21 november 2017
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) die op maandag 20 en dinsdag 21 november 2017 zal plaatsvinden.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief'
Aanbiedingsbrief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) bij het rapport 'Burgerschap in het voortgezet onderwijs: Nederland in vergelijkend perspectief'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een reportage van het NOS-Jeugdjournaal
Antwoorden van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) over het feit dat het NOS-Jeugdjournaal een reportage heeft gerectificeerd, omdat er onvolledige en verkeerde informatie werd gegeven.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op het advies van DINGtiid
Minister Slob (OCW) geeft een reactie op het advies 'Meertaligheid als kwaliteit en doel' van DINGtiid het Orgaan voor de Friese taal.
Lees verder

Kamerbrief over maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van maatregelen inzake de arbeidsmarktpositie in de culturele en de creatieve sector.
Lees verder