Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 10 november 2017

AVS: Steeds meer gemeenten verhogen normbedragen voor nieuwbouw

Steeds meer gemeenten verhogen normbedragen voor nieuwbouw
Steeds meer gemeenten stemmen in met een flinke verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen. Na gemeenten IJsselstein, Den Haag, Waddinxveen en de Utrechtse Heuvelrug...
Lees verder

Wederzijds vertrouwen randvoorwaarde om werkdruk te verlagen
De aanpak van werkdruk in het onderwijs vereist een gezamenlijke inspanning van zowel schoolleiders als medewerkers. "Als draagvlak bij een van de twee ontoereikend is, dan zal de aanpak niet...
Lees verder

Subsidie voor onderzoek naar inclusief onderwijs met Scandinavische partners
Drie projecten waarin Nederlandse en Scandinavische partners samenwerken, ontvangen subsidie voor onderzoek naar inclusief onderwijs in het primair onderwijs en voorschoolse educatie. De drie...
Lees verder