Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 20 oktober 2017

Vrije Universiteit Amsterdam: Schending mensenrechten vluchtelingen aangetoond

Schending mensenrechten vluchtelingen aangetoond
Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht VluchtelingenWerk, legt diverse mensenrechtenschendingen bloot in vluchtelingenkampen in Turkije. In de praktijk blijkt toegang tot internationale bescherming voor vluchtelingen in Turkije zeer uitzonderlijk. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat vluchtelingen onrechtmatig vast worden gezet zonder enige vorm van bescherming en dat de meeste gedetineerde vluchtelingen te maken hebben met aanwijsbare inbreuken op hun rechten.
Lees verder

Wetenschappers vinden sterrenbotsing en goud met zwaartekrachtsgolven
De wetenschappers die vorige week een Nobelprijs wonnen voor het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven, hebben vandaag een nieuwe ontdekking bekend gemaakt. VU-onderzoeker Jo van den Brand: "Wat wij nu zien zijn twee neutronensterren die tegen elkaar aan botsen. Dit zijn sterren die zwaarder zijn dan de zon en groter dan Amsterdam. Bij deze botsing worden zware metalen, zoals goud, gevormd. Dit was lang een theorie. Nu hebben we voor het eerst zo'n botsing kunnen zien".
Lees verder

Samenwerking Amsterdamse scholen moet studiesucces vergroten
Vier Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs gaan intensief samenwerken met het voortgezet onderwijs om het studiesucces van leerlingen en studenten te vergroten. De instellingen gaan werken aan een betere aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. De nieuwe aanpak moet er onder meer voor zorgen dat studenten minder vaak van opleiding hoeven te wisselen en vaker hun opleiding met succes afronden. De samenwerking is officieel van start gegaan tijdens de conferentie van Onderwijspartners Regio Amsterdam (OPeRA), waar onder andere minister Jet Bussemaker sprak.
Lees verder

Nieuwe masteropleiding: Genes in Behaviour and Health
In september 2018 start de nieuwe onderzoeksmaster Genes in Behaviour and Health aan de Vrije Universiteit.
Lees verder