Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 11 oktober 2017

VONKC Nieuws Oktober - Rectificatie - Denk ook mee over de visie op onze vakken!

 

 

       

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

 
       

 

 

 

  VONKC NIEUWS OKTOBER - Denk ook mee over de visie op onze vakken!  
 

 


RECTIFICATIE: Uiteraard nodigen wij ook onze leden werkzaam in mbo, hbo en wo uit om mee te denken!

Visie op het vak en leergebied
  
In de vorige nieuwsbrief riepen we onze leden werkzaam in po en/of vo, met interesse en vaardigheden op het gebied van curriculumontwikkeling, op om zich aan te melden als kandidaat voor het ontwikkelteam K&C en/of met hun school als ontwikkelschool.
 
Curriculumontwikkeling leeft in ons vakgebied? Dat lijkt er wel op! We krijgen positieve berichten over de aanmeldingen. Aanmelden is nog mogelijk tot en met a.s. vrijdag 13 oktober!

Het VONKC-bestuur is NU op zoek naar LEDEN werkzaam in het PO / VO / MBO / HBO / WO die voor de vereniging actief willen meedenken over onze visie op Beeldende kunst en vormgeving, op Dans en op ons leergebied Kunst en Cultuur. De visie moet vóór 1 december klaar zijn en is bedoeld om de ontwikkelteams te informeren en te inspireren. Voorwerk wordt er al verricht door een socioloog/kunsthistoricus in overleg met bestuursleden en de andere kunstvakverenigingen. Elke vereniging legt haar eigen accenten.
 
We hebben een strakke planning voor ogen:
 
Vandaag doen we de oproep!

1. 18 oktober uiterlijk: aanmeldingen binnen.
2.  Eerste aanzet naar de meedenkers met heldere vragen: reacties binnen uiterlijk 28 oktober
3.  Conceptvisie schrijven en klankborden met bestuurders van BDD en VLS, vervolgens:
4.  10 november:  concept-visie naar alle leden met gerichte vragen.
5.  Reacties uiterlijk 22 november binnen.
6.  Definitieve visie wordt afgerond door het bestuur en aan Curriculum.nu gestuurd vóór 1 december 2017.

Wie doet er mee? Meld je NU meteen aan! Vermeld daarbij a.u.b. je school, je werkgebied en je 06-nummer.
 
  

       
   
VONKC in het kort

VONKC heeft als doelstelling het in stand houden en bevorderen van het onderwijs in kunst en cultuur en het behartigen van de belangen van haar leden
 
Contact

Kluppelshuizenweg 32
7608 RL  ALMELO
T: 0546 - 491745
E: info@vonkc.nl
E: webmaster@vonkc.nl
 
   
         
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail naar webmaster@vonkc.nl