Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 10 oktober 2017

VONKC Nieuws Oktober - Denk ook mee over de visie op onze vakken!

 

 

       

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

 
       

 

 

 

  VONKC NIEUWS OKTOBER - Denk ook mee over de visie op onze vakken!  
           
   
 


In deze nieuwsbrief
Visie op het vak en leergebied    
Even opfrissen over Curriculum.nu: betere samenhang - meer doorlopende leerlijnen - overladenheid tegengaan?
De winnende films!
Het programma voor de kick-off havo en vwo oude tijl TeHaTex is het komen waard!
Vacature voorzitter vaststellingscommissie Beeldende Vakken vmbo

Interesse in medezeggenschap op je school?
 
 

 
 

 


Visie op het vak en leergebied
  
 
In de vorige nieuwsbrief riepen we onze leden werkzaam in po en/of vo, met interesse en vaardigheden op het gebied van curriculumontwikkeling, op om zich aan te melden als kandidaat voor het ontwikkelteam K&C en/of met hun school als ontwikkelschool.
 
Curriculumontwikkeling leeft in ons vakgebied? Dat lijkt er wel op! We krijgen positieve berichten over de aanmeldingen. Aanmelden is nog mogelijk tot en met a.s. vrijdag 13 oktober!
 
Het VONKC-bestuur is NU op zoek naar leraren po en vo die voor de vereniging actief willen meedenken over onze visie op Beeldende kunst en vormgeving, op Dans en op ons leergebied Kunst en Cultuur. De visie  moet vóór 1 december klaar zijn en is bedoeld om de ontwikkelteams te informeren en te inspireren. Voorwerk wordt er al verricht door een socioloog/kunsthistoricus in overleg met bestuursleden en de andere kunstvakverenigingen. Elke vereniging legt haar eigen accenten.
 
We hebben een strakke planning voor ogen:

Vandaag doen we de oproep!

1. 18 oktober uiterlijk: aanmeldingen binnen.
2.  Eerste aanzet naar de meedenkers met heldere vragen: reacties binnen uiterlijk 28 oktober
3.  Conceptvisie schrijven en klankborden met bestuurders van BDD en VLS, vervolgens:
4.  10 november:  concept-visie naar alle leden met gerichte vragen.
5.  Reacties uiterlijk 22 november binnen.
6.  Definitieve visie wordt afgerond door het bestuur en aan Curriculum.nu gestuurd vóór 1 december 2017.

Wie doet er mee? Meld je NU meteen aan! Vermeld daarbij a.u.b. je school, je werkgebied en je 06-nummer.
 
  

         
 


Even opfrissen over Curriculum.nu: betere samenhang - meer doorlopende leerlijnen - overladenheid tegengaan? 
 
 
Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.
 
De ontwikkelteams werken vier keer drie opeenvolgende dagen samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden ongeveer 8 scholen gekoppeld. 
 


Klik op het tijdpad om te vergroten.

Lees meer op curriculum.nu en op de VONKC-site.
 
 

 
   
De winnende films!
 
 

Het Nationaal Film Festival voor Scholieren is een kweekvijver voor nieuwe filmmakers van 12 tot en met 18 jaar. Het NFFS was op 18 september. Kijk naar de winnende films en geniet mee!
 
 

 

  
     
Het programma voor de kick-off havo en vwo oude tijl TeHaTex is het komen waard!
 
 

Heb jij je al aangemeld? Doe dat nog vóór de herfstvakantie! 
 
Ook voor de studiedagen voor vmbo en Kunst algemeen/CKV havo en vwo is aanmelden mogelijk. Meer informatie over die programma's volgt zo spoedig mogelijk.


 
   
Vacature voorzitter vaststellingscommissie Beeldende Vakken vmbo
 
 
Voor zo spoedig mogelijk is het College voor Toetsen en Examens (CvTE)op zoek naar een voorzitter voor de vaststellingscommissie beeldende vakken GL/TL vmbo, die in eerste instantie de huidige voorzitter in verband met ziekte kan vervangen en die met ingang van 1 augustus 2018 het voorzitterschap van de huidige voorzitter overneemt. 
 
       

 
 
Interesse in medezeggenschap op je school?
 
 
Hier vind je meer informatie en en kun je je aanmelden voor de MR-cursussen bij de FvOv.
 
 
 
       
   
VONKC in het kort

VONKC heeft als doelstelling het in stand houden en bevorderen van het onderwijs in kunst en cultuur en het behartigen van de belangen van haar leden
 
Contact

Kluppelshuizenweg 32
7608 RL  ALMELO
T: 0546 - 491745
E: info@vonkc.nl
E: webmaster@vonkc.nl
 
   
         
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail naar webmaster@vonkc.nl