Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 26 oktober 2017

Verus: De basisreglementen en -statuten medezeggenschap zijn weer herzien

De basisreglementen en -statuten medezeggenschap zijn weer herzien
Elk jaar publiceren wij een herziene versie van onze basisreglementen en -statuten medezeggenschap. De herziene reglementen staan nu op onze site, met in de toelichtingen de jurisprudentie tot en met...
Lees verder