Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 26 oktober 2017

Verus: De basisreglementen en -statuten medezeggenschap zijn weer herzien

De basisreglementen en -statuten medezeggenschap zijn weer herzien
Elk jaar publiceren wij een herziene versie van onze basisreglementen en -statuten medezeggenschap. De herziene reglementen staan nu op onze site, met in de toelichtingen de jurisprudentie tot en met...
Lees verder