Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 5 oktober 2017

Uw expertise is 250 Euro waard!

 

Beste heer, mevrouw,

In samenwerking met leerkrachten die met deze leerlingen werken, heeft Cito een instrument ontwikkeld dat het sociaal emotioneel functioneren bij zeer moeilijk lerende kinderen (zml) in het SO en VSO in kaart brengt. Met dit instrument kunnen leerkrachten in kaart brengen welke specifieke aspecten van het sociaal emotioneel functioneren van een leerling om extra aandacht vragen, maar zeker ook waar diens sterke kanten liggen.

Dit gebeurt door middel van een lijst met observatiepunten bij verschillende categorieën van sociaal emotioneel functioneren. Aan de hand van deze observatiepunten kan de leerkracht aangeven hoe ver de leerling is in zijn of haar ontwikkeling. Na twee pilotafnames bij ruim 30 SO- en VSO-scholen hebben we een lijst met observatiepunten (mijlpalen) ontwikkeld waarmee we het sociaal emotioneel functioneren voldoende betrouwbaar in kaart kunnen brengen. De leeftijd waarop normale leerlingen in het regulier onderwijs deze ontwikkelingsmijlpalen bereiken, dient als achtergrond waartegen de scores kunnen worden geïnterpreteerd.

In een bijeenkomst met experts uit het veld willen we nu per observatiepunt gaan bepalen welke ontwikkelingsleeftijd het beste past bij elk observatiepunt. Hiervoor hebben we úw hulp nodig!

Voor wie?
We zijn daarom op zoek naar experts die hierover met ons willen meedenken. Wij denken aan leerkrachten en intern begeleiders uit het regulier of speciaal onderwijs of gedragswetenschappers (ontwikkelingspsychologen, schoolpsychologen, pedagogen) die een goede kijk hebben op sociaal emotioneel functioneren en ontwikkeling.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 31 oktober in Arnhem, van 9:30 uur tot 15:00 uur (inclusief lunch).

Vergoeding van € 250,-
Naast een reiskostenvergoeding ontvangen alle deelnemers een vergoeding van € 250,-.

Inschrijven kan tot 18 oktober 2017 digitaal via het inschrijfformulier op http://standaardsetting-seozml.cito.nl. Daarbij wordt u gevraagd om uw Cito-klantnummer op te geven (indien van toepassing). Wilt u meer weten? Mail naar eventbureau@cito.nl.

Wij stellen uw deelname bijzonder op prijs!

Hartelijke groet,

Agnes de Boer
projectleider seo zml
eventbureau@cito.nl