Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 6 oktober 2017

Universiteit van Amsterdam: Internationale strafhoven als ICC wekken te hoge verwachtingen

Internationale strafhoven als ICC wekken te hoge verwachtingen
Rechters vellen vonnissen, historici geven context aan gebeurtenissen. Bij internationale strafhoven die sinds de processen van Neurenberg (1945-1948) zijn opgezet, vervaagde deze scheidslijn steeds meer. In tegenstelling tot wat werd gezegd bij de oprichting van het Rwanda Tribunaal, het Internationaal Strafhof (ICC) of het Speciale Hof voor Sierra Leone kunnen rechters niet geschiedenis schrijven. En dat is problematisch zegt NIOD-onderzoeker Thijs Bouwknegt die 20 oktober promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees verder

In memoriam Eberhard van der Laan
De afgelopen zeven jaar was Eberhard van der Laan met zijn grote betrokkenheid, enorme inzet en bestuurlijke kracht van grote waarde voor onze stad en voor de kennisinstellingen in Amsterdam. Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar.
Lees verder

Micro-organismen veroorzaken abrupte omslag naar zuurstofloos water in meren en zee├źn
Geleidelijke milieuveranderingen door toevoer van voedingsstoffen en opwarming van de aarde kunnen zorgen voor een abrupte afname van zuurstofconcentraties in meren en kustwateren, met negatieve gevolgen voor vissen en ander waterleven. Een nieuwe studie onder leiding van UvA-hoogleraren Jef Huisman en Gerard Muyzer laat zien dat micro-organismen een sleutelrol spelen bij deze desastreuze 'regime shifts'. De resultaten van het onderzoek zijn op vrijdag 6 oktober gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Nature Communication'.
Lees verder