Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 26 oktober 2017

Stefan Dekker benoemd tot hoogleraar Integrated Environmental Modeling

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 39 | 26 oktober 2017

In deze nieuwsbrief
Stefan Dekker hoogleraar Integrated Environmental Modeling | Ronald Janse benoemd tot hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap | CvB-voorzitter lid visitatiecommissie Rechtspraak 2018 | Studieadviesgesprekken in Eindhoven | Vooraankondiging promotie Brigit van Loggem | Springschool Innovations in Climate Governance |

Stefan Dekker hoogleraar Integrated Environmental Modeling
‘Milieuproblemen en oplossingen kunnen niet meer in isolatie geanalyseerd worden. Willen we een wereld krijgen volgens de Parijs-afspraken, met een maximale temperatuurstijging van 2 graden, dan moeten we geïntegreerde oplossingen vinden.’ Dat zegt Stefan Dekker, onlangs benoemd tot hoogleraar Integrated Environmental Modeling bij de Open Universiteit. ‘Ik hoop dat ik de faculteit binnen enkele jaren een duurzamer onderzoeksprofiel heb kunnen geven, met voldoende integratie tussen de diverse disciplines en sub-disciplines. De leerstoel biedt een unieke richting binnen het Nederlandse duurzaamheidswerk.’ Lees meer...

Ronald Janse benoemd tot hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap
Ronald Janse is per 1 november 2017 benoemd tot hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Open Universiteit. Zijn onderzoek past binnen het onderzoeksprogramma “Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving” en biedt veel aanknopingspunten voor multidisciplinair onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van de rechtstaat in Nederland en Europa', aldus de commissie. In zijn onderzoek slaat Janse de brug tussen rechtstheorie en verschillende publiekrechtelijke gebieden. Lees meer...

CvB-voorzitter lid visitatiecommissie Rechtspraak 2018
Arent van der Feltz, voorzitter College van bestuur van de Open Universiteit, neemt plaats in de visitatiecommissie die in 2018 de zorg voor de kwaliteit van de Rechtspraak zal beoordelen. Oud-politica Femke Halsema is voorzitter, hoogleraar Edith Hooge is vicevoorzitter. De visitatiecommissie bestaat uit 9 externe leden en 6 interne leden. Lees meer...

Studieadviesgesprekken in Eindhoven
Wilt u informatie over de bacheloropleiding psychologie? Heeft u interesse in een premaster? Heeft u vragen over hoe u werk en studie bij de Open Universiteit kunt combineren? Kom dan donderdagmiddag 9 november 2017 naar studiecentrum Eindhoven en laat u voorlichten over onze bachelor- en/of masteropleidingen. Lees meer...
 

Vooraankondiging promotie Brigit van Loggem
Op vrijdag 10 november 2017 om 16.00 uur verdedigt Brigit van Loggem van de faculteit Management, Science & Technology haar proefschrift met als titel 'Towards a Design Rationale for Software Documentation: A Model of Computer-Mediated Activity'. De promotie vindt plaats bij de Open Universiteit in Heerlen.

Springschool Innovations in Climate Governance
Van 5 tot 8 maart 2018 wordt in Heerlen de Spring School 'Governing Climate Change: Polycentricity in Action?' gehouden. De School wordt georganiseerd onder auspiciën van COST Action INOGOV (Innovations in Climate Governance). Deelnemers aan de Spring School zullen worden geïnformeerd over nieuwe en dynamische vormen van governance die aan belang winnen na het tot stand komen van het klimaatverdrag van Parijs (2015). Lees meer...


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op