Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 6 oktober 2017

SLO actualiteiten primair onderwijs - oktober 2017

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop wij samen met het onderwijsveld invulling geven aan leerplanontwikkeling binnen het primair onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

Conferentie 21e eeuwse vaardigheden

Op 23 november organiseert SLO voor docenten en schoolleiders po, vo en (v)so een conferentie over 21e eeuwse vaardigheden. Het centrale thema van de bijeenkomst is werken met 21e eeuwse vaardigheden en praktische toepassingen in de klas. Meer informatie en aanmelden >>

Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlandse curriculum

Hoe komen we tot een toekomstbestendig curriculum en hoe houden we het vervolgens bij de tijd? De Curriculumspiegel 2017 zoomt in op curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen en houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs. Meer informatie en downloaden >>

Executieve functies in kaart gebracht voor groep 1 & 2

Net uit: elf kaarten met toelichting en tips over de executieve functies bij jonge kinderen. Bekijk de kaarten online of download ze.

Aan de slag met digitale geletterdheid

Veel po- en vo-scholen willen aan de slag met digitale geletterdheid. Bent u ook op zoek naar lesmaterialen die daarvoor in te zetten zijn? Om u op weg te helpen heeft SLO materialen van uitgevers en andere instanties geïnventariseerd. Ze zijn ingedeeld naar digitale vaardigheid: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Ontbreken er materialen? Neem dan contact op met Lidy Kuipers of José Lodeweges.

Formatief evalueren in het primair onderwijs

Ook het primair onderwijs kan profiteren van formatief evalueren. Daarom organiseert SLO op 7 november in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen de conferentie Profiteren van evalueren. Een dag vol informatie, inspiratie, workshops en schoolvoorbeelden voor leraren, coördinatoren, intern begeleiders en schoolleiders. Programma en aanmelden >>

Aanbodsdoelen voor kleuters

Om schoolteams te helpen onderwijsleerlijnen voor kleuters te ontwikkelen zijn praktische inhoudskaarten ontwikkeld. Per vak- en vormingsgebied geven de kaarten in de vorm van aanbodsdoelen suggesties voor inhoudsleerlijnen. Een schoolteam kan op basis daarvan zelf keuzes maken in verdere concretisering van de leerlijnen. Meer informatie en downloaden >>

Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw

Onlangs verscheen deze bundel met praktische ideeën, die direct toepasbaar zijn in de reken- en wiskundeles. Zoals lesideeën over kritisch en creatief denken. Andere bijdragen zetten u aan tot reflectie op uw reken-wiskundeonderwijs. De publicatie is uitgegeven door Universiteit Utrecht, NVORWO en SLO ter gelegenheid van de 35e Panama conferentie. Meer informatie en downloaden >>

Nieuw: M&M Mengpaneel

Is uw school op zoek naar (meer) samenhang tussen de mens & maatschappij vakken? Dan is het M&M Mengpaneel een handig instrument. Po/so- of vo/vso-scholen kunnen hiermee de huidige invulling van en visie op samenhang van het domein OJW/M&M in kaart brengen. Wilt u informatie over het mengpaneel? Mail Annette van der Laan.

Conferentie Het schoolvak Nederlands

Op 24 en 25 november vindt opnieuw de conferentie voor het taalonderwijs/Nederlands plaats in Zwolle (Windesheim). Rapteksten in de 18e eeuw, feedback bij schrijven, een eigen poëziecanon, zomaar een greep uit de onderwerpen. SLO verzorgt drie workshops: over taal in andere vakken, formatieve evaluatie in de lerarenopleiding en geïntegreerd taalonderwijs. Meer informatie en aanmelden >>

Werk mee aan het onderwijs van morgen!

Bent u leraar of schoolleider en wilt u meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wilt u als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu zoekt leraren, schoolleiders en scholen die in teams willen werken aan het curriculum: wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Geïnteresseerd? Zet dan de aanmelding op uw school snel in gang, want de inschrijving sluit 13 oktober om 15.00 uur. Lees meer >>

Feedback geven op SLO-websites

Gebruikt u onze websites als u aan het curriculum werkt? Dan zijn we op zoek naar uw mening! We interviewen u graag kort over hoe u onze websites gebruikt als u bezig bent met het curriculum en wat er beter kan op de sites. Het interview nemen we telefonisch af op een moment dat u uitkomt. U kunt zich hier aanmelden.

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.
Copyright © 2017 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, Alle rechten voorbehouden.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich voor informatie van SLO heeft aangemeld.

Ons adres is:
SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Piet Heinstraat 12 Enschede, 7511 JE Netherlands
Voeg SLO toe aan uw adresboek

Uitschrijven | uw voorkeuren bijwerken | deze e-mail doorsturen | inschrijven voor deze nieuwsbrief