Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 5 oktober 2017

Science Guide: Kamer twijfelt aan legitimiteit studentenbonden

Kamer twijfelt aan legitimiteit studentenbonden
Komen de studentenbonden LSVb en ISO wel op voor het algemeen belang van studenten? Waarom maken hogescholen geen aanspraak op het onderzoeksdeel van de onderwijsbekostiging en hoeveel leraren zijn er ingeschreven in het lerarenregister? De Kamer heeft in totaal 218 vragen gesteld over de onderwijsbegroting.
Lees verder

Een laklaag op een slechte ondergrond
Docentprofessionalisering in het mbo vindt net zo goed formeel als informeel plaats. Rob Martens (OU) en Niek van den Berg (Aeres Hogeschool) pleiten voor ruimte voor de laatste vorm van leren, ook al is deze lastig in een register vast te leggen. "Formeel en informeel leren moeten elkaar versterken, niet in de weg zitten."
Lees verder

Rotterdamse Raad wil Islamitische universiteit sluiten
Leefbaar Rotterdam wil dat de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam, voorheen de Islamitische Universiteit Rotterdam wordt gesloten nadat uit onderzoek is gebleken dat 3 Jihadgangers onderwijs volgden op deze instelling en 2 anderen zich aangemeld hebben, maar niet zijn toegelaten.
Lees verder