Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 9 oktober 2017

Science Guide: Diversiteit daar zijn wij van in het hbo

Diversiteit daar zijn wij van in het hbo
Geen quota, maar wel een diversiteitspact, zo moet tenminste 50% van de hogere leidinggevende in het hbo een vrouw zijn en 20% van het personeel een migratieachtergrond hebben. Dat stelde VH-voorzitter, Thom de Graaf voor tijdens een bijeenkomst over diversiteit in het hbo.
Lees verder

Eerste sprekers taalsymposium bekend
Op 29 november organiseren ScienceGuide en de Hogeschool Rotterdam een symposium over taal in het onderwijs. Vandaag presenteert ScienceGuide de eerste sprekers waaronder Iliass el Hadioui en Rik Torfs. Zij zullen spreken over taal en diversiteit en over de verengelsing van het hoger onderwijs.
Lees verder

HU mag hbo-docent zonder master ontslaan
De rechter stelt de Hogeschool Utrecht in het gelijk omdat deze een docent wil ontslaan die niet wil voldoen aan de eis om tenminste een masterdiploma te halen. De HU vindt dit een terechte eis gezien de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen OCW en de Vereniging Hogescholen in 2011.
Lees verder