Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 25 oktober 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Symposium on Sexual Orientation and Gender diversity in children and youth

Symposium on Sexual Orientation and Gender diversity in children and youth

23-10-2017 symposium on sexual orientation and gender diversity in children and youth

Lees verder

Innoverende mkb-bedrijven kiezen sneller voor samenwerken

Samenwerken bij innoveren loont alleen als bedrijven zelf ook investeren in innovatie. In Noord-Nederland zijn 55 verschillende samenwerkingsinitiatieven geïdentificeerd. Mkb-bedrijven maken actief gebruik van deze samenwerkingsinitiatieven. Dat blijkt uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 van de Rijksuniversiteit Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Van de 624 deelnemende bedrijven participeert 36% in minstens één innovatienetwerk, innovatie-testomgeving of incubator. Hoe actiever bedrijven zijn op het vlak van innovatie, hoe meer ze geneigd zijn om deel te nemen aan dit soort van innovatiesamenwerking.

Lees verder

Online cursus over rechten en plichten Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat mag je wel en niet doen met klantgegevens? Hoe moet je ze bewaren? Een nieuwe gratis online cursus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft inzicht in de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht wordt.

Lees verder

Nacht van de Nacht in Blaauw Sterrenwacht

Op zaterdag 28 oktober is de Blaauw Sterrenwacht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geopend voor de dertiende Nacht van de Nacht.

Lees verder