Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 30 oktober 2017

Rijksuniversiteit Groningen: Doe mee aan de Nationale Alumni Enquête 2016

Doe mee aan de Nationale Alumni Enquête 2016

Ieder jaar doet de RUG mee aan de Nationale Alumni Enquête (NAE): een landelijk onderzoek onder alle recent afgestudeerden aan Nederlandse universiteiten. Eind oktober 2017 krijgt iedereen die in de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 een master behaalde, een e-mail of brief met het verzoek zijn of haar mening met ons te delen.

Lees verder

'Brain gain' in plaats van 'brain drain': emigratie van hoger opgeleide werknemers versnelt economische groei in thuisland

In landen met een hogere emigratie van hoger opgeleide werknemers groeien kennisintensieve industrieën sneller. Dat concludeert Marianna Papakonstantinou in haar onderzoek naar potentiële internationale 'spill-overs' van menselijk kapitaal. Zij analyseerde de impact van migratie op het menselijk kapitaal van het thuisland. De migratie van zowel hoog- als middelhoogopgeleide werknemers leidt tot een positief effect op de economische groei. Dat duidt, wellicht verrassend, op een 'brain gain' in plaats van een 'brain drain', stelt Papakonstantinou.

Lees verder

Launching of the Centre for Religion and Heritage at the University of Groningen

On Wednesday 25 October, the Centre for Religion and Heritage (CRH) was officially opened by F.J. Paas, the King's Commissioner in Groningen.

Lees verder

Maatschappelijke polarisatie schaadt economische ontwikkeling Europese regio's

Maatschappelijke polarisatie heeft een negatieve invloed op economische ontwikkeling. Dat effect is voor het eerst met cijfers aangetoond in recent onderzoek van Sjoerd Beugelsdijk, Mariko Klasing en Petros Milionis van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerden gegevens van 250 regio's in de Europese Unie en publiceerden hun bevindingen in het Scandinavian Journal of Economics.

Lees verder